Pemanasan aruhan untuk kapal kimia | reaktor batch adalah kaedah pemanasan ketepatan paling maju yang tersedia untuk sebarang pemprosesan cecair.

=