Pengawetan aruhan ialah satu proses pengawetan bahan menggunakan aruhan elektromagnet. Ia melibatkan pemanasan bahan konduktif dengan menundukkannya kepada medan magnet berselang-seli, yang menyebabkan bahan menjadi panas kerana rintangan bahan kepada aliran arus elektrik. Proses ini biasanya digunakan dalam aplikasi industri untuk pengawetan pelekat, salutan dan bahan lain.