Pengawetan aruhan ialah satu proses pengawetan bahan menggunakan aruhan elektromagnet. Ia melibatkan pemanasan bahan konduktif dengan menundukkannya kepada medan magnet berselang-seli, yang menyebabkan bahan menjadi panas kerana rintangan bahan kepada aliran arus elektrik. Proses ini biasanya digunakan dalam aplikasi industri untuk pengawetan pelekat, salutan dan bahan lain.

Sila dayakan JavaScript dalam penyemak imbas anda untuk melengkapkan borang ini.
=