Aplikasi Pemanasan Induksi Dalam Makanan

Aplikasi Pemanasan Induksi Dalam Pemprosesan Makanan

Pemanasan induksi ialah teknologi pemanasan elektromagnet yang mempunyai beberapa kelebihan seperti keselamatan yang tinggi, berskala, dan kecekapan tenaga yang tinggi. Ia telah digunakan untuk masa yang lama dalam pemprosesan logam, aplikasi perubatan,
dan memasak. Namun begitu, aplikasi teknologi ini dalam industri pemprosesan makanan masih di peringkat awal. Objektif artikel ini adalah untuk mengkaji semula asas pemanasan induksi teknologi dan faktor yang mempengaruhi prestasinya dan menilai status aplikasi teknologi ini dalam pemprosesan makanan. Keperluan penyelidikan dan perspektif masa depan teknologi ini dalam pemprosesan makanan juga dibentangkan. Walaupun beberapa paten untuk menggunakan pemanasan aruhan untuk memproses bahan makanan tersedia, masih terdapat keperluan untuk menjana lebih banyak data saintifik mengenai reka bentuk, prestasi dan kecekapan tenaga teknologi pemanasan aruhan untuk digunakan dalam operasi unit yang berbeza, seperti pengeringan. , pempasteuran, pensterilan, dan pemanggangan, dalam pemprosesan makanan. Ia diperlukan untuk mengoptimumkan reka bentuk dan parameter operasi yang berbeza, seperti kekerapan arus yang digunakan, jenis bahan peralatan, saiz dan konfigurasi peralatan, dan konfigurasi gegelung. Maklumat tentang kesan pemanasan aruhan terhadap kualiti deria dan pemakanan bahan makanan yang berbeza adalah kurang.


Penyelidikan juga diperlukan untuk membandingkan kecekapan pemanasan aruhan dan teknologi pemanasan lain, seperti
pemanasan inframerah, gelombang mikro dan ohmik, untuk aplikasi pemprosesan makanan.

Aplikasi Pemanasan Induksi dalam Pemprosesan dan Memasak Makanan