Pemanas Aruhan ialah Sumber Pemanasan Penjimatan Tenaga untuk Pengering Berputar

Pemanas Aruhan ialah Sumber Pemanasan Penjimatan Tenaga untuk Pengering Berputar

Pengeringan ialah operasi yang mempunyai kepentingan komersial yang besar dalam banyak aplikasi perindustrian yang terdiri daripada makanan,
sektor pertanian, perlombongan dan pembuatan. Pengeringan sememangnya merupakan salah satu operasi yang paling intensif tenaga
industri dan kebanyakan pengering beroperasi pada kecekapan haba yang rendah. Pengeringan ialah satu proses di mana tidak terikat dan
=atau terikat
cecair meruap dikeluarkan daripada pepejal melalui penyejatan.Kuantiti besar bahan berbutir dengan zarah 10 mm atau lebih besar yang tidak terlalu rapuh atau sensitif haba, atau menyebabkan sebarang masalah pengendalian lain dikeringkan dalam pengering berputar dalam industri proses.


Kaedah pemindahan haba konvensional untuk pengeringan ialah perolakan, pengaliran, dan sinaran inframerah dan pemanasan dielektrik. Dalam teknik pengeringan moden, haba dalaman dijana oleh frekuensi radio atau gelombang mikro. Dalam kebanyakan
pengering haba dipindahkan melalui lebih daripada satu kaedah, tetapi setiap pengering industri mempunyai satu pemindahan haba utama
kaedah. Dalam pengering berputar ini adalah perolakan, haba yang diperlukan biasanya disediakan melalui sentuhan langsung gas panas dengan pepejal basah. Pengeringan berputar adalah proses rumit yang melibatkan haba serentak, pemindahan jisim, dan
fenomena pemindahan momentum.
Sebilangan besar kertas kerja telah diterbitkan pada pengering berputar meliputi pelbagai aspek seperti pengeringan, pengagihan masa kediaman, dan pengangkutan pepejal. Model statik untuk pengering putar arus balas telah dibangunkan oleh Myklesstad[1] untuk mendapatkan profil lembapan bagi pepejal dalam kedua-dua tempoh kadar malar dan jatuh. Shene et al.[2] membangunkan model matematik untuk meramalkan suhu gas pepejal dan pengeringan dan profil paksi kandungan lembapan di sepanjang pengering putar sentuhan langsung dengan memfokuskan pada kinetik pengeringan berdasarkan model fenomenologi. Bersinar dan
Bravo[3] menggunakan dua pendekatan berbeza untuk meramal kandungan lembapan pepejal dan profil suhu pepejal di sepanjang a
pengering putar sentuhan tidak langsung berterusan yang dipanaskan dengan tiub wap dengan menggunakan keseimbangan haba dan jisim pada pepejal
fasa dalam unsur pembezaan panjang pengering .

Pengeringan Pepejal dalam Pengering Berputar